Sandris Laganovskis
uzņēmējdarbība
Pievienots 2016 gada 27. oktobrī | 0 komentāri
Rūpes par intelektuālā īpašuma aizsardzību ir katras valsts ekonomikas politikas neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to arī uzņēmumiem, kas vēlas veiksmīgi darboties, ir svarīgi rūpēties par savu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un izmantošanu. Patenti palīdz veicināt inovācijas, palielināt uzņēmumu konkurētspēju, īpaši, nostiprinot to monopoltiesības uz izgudrojumiem ārvalstīs.
Par autoru
Patentu valdes direktors
Reklāma