Sandris Laganovskis
uzņēmējdarbība
Valsts konkurētspējai ir svarīgi izgudrotāji un izgudrojumu komercializācija
Pievienots 2016 gada 27. oktobrī | 0 komentāri
Drukāt
Rūpes par intelektuālā īpašuma aizsardzību ir katras valsts ekonomikas politikas neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to arī uzņēmumiem, kas vēlas veiksmīgi darboties, ir svarīgi rūpēties par savu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un izmantošanu. Patenti palīdz veicināt inovācijas, palielināt uzņēmumu konkurētspēju, īpaši, nostiprinot to monopoltiesības uz izgudrojumiem ārvalstīs.

Līdz šim viena no problēmām bija dārgais un nereti arī sarežģītais izgudrojuma aizsardzības process, ja aizsardzība un nonākšana tirgū bija paredzēta ne tikai Latvijā, bet arī visās Eiropas Savienības valstīs. Svarīgi pirms uzsākt šo procesu ir arī noskaidrot, vai kaut kas līdzīgs jau nav izgudrots citur pasaulē.

Ar šī gada 1. oktobri stājas spēkā Latvijas Republikas Patentu valdes (PV) un Eiropas Patentu iestādes (EPO) noslēgtais līgums, kas būtiski atvieglo un padara pieejamākus izgudrojumu aizsardzības pasākumus, nodrošinot EPO veiktus patentmeklējumus. Proti, ir iespējams iegūt informāciju par līdzīgiem un jau esošiem izgudrojumiem.

Līguma ietvaros mūsu izgudrotāji un zinātnieki var iegūt starptautiski atzītu ekspertu atzinumu par Latvijā tapušo izgudrojumu patentspēju un līdzīgiem izgudrojumiem pasaulē, tādējādi ļaujot pieņemt pārdomātu lēmumu par patentēšanu ārpus Latvijas, kā arī iespējām piesaistīt investorus un finanses konkrētā izgudrojuma laišanai tirgū. Līgums starp PV un EPO paredz, ka mūsu zinātniekiem, izgudrotājiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir iespēja saņemt 75 procentu atlaidi no pilnās patentmeklējumu maksas, kas šobrīd ir aptuveni 2600 eiro.

Tātad mūsu zinātniekiem izmaksas samazinās līdz 700 eiro. Turklāt jāņem vērā, ka jau 2017. gadā Patentu valdes budžetā ir paredzēti līdzekļi 40 bezmaksas patentmeklējumiem par izgudrojumiem noteiktās jomās.

Protams, patentmeklējumi ir būtiska, bet tikai viena daļa no izdevumiem, ar kuriem jārēķinās izgudrotājiem un zinātniekiem, kas veic kādus atklājumus vai izstrādā jaunas tehnoloģijas. Otra ieguldījumu daļa saistīta ar pašu patentu reģistrāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs. Līdz šim to vajadzēja veikt atsevišķi katrā valstī vai, izmantojot Eiropas patentu konvenciju, apstiprināt Eiropas patentu katrā valstī, kurā bija plānots virzīt izgudrojumu tirgū. Summa, ar ko būtu jārēķinās izgudrotājam, sasniedza pat 50 000 eiro un vairāk.

Taču drīzumā Eiropas Savienībā paredzēts ieviest Vienotā spēka Eiropas patentu, kur EPO piešķirts patents būs automātiski spēkā visās ES dalībvalstīs. Jāņem gan vērā, ka sarunas par Vienotā spēka Eiropas patentu ilgst jau gadiem un tikai tagad tās tuvojas noslēgumam. Svarīgākais, lai Vienotā spēka Eiropas patenta līgumu ratificētu visas dalībvalstis, no kurām ļoti svarīgas ir Francija, Vācija un Lielbritānija, jo tur notiek visplašākā patentu reģistrācija. Francūži savu ratifikāciju jau veikuši, vācieši to plāno darīt jau tuvākajā laikā, vienīgi par Lielbritāniju pēc "Brexit" referenduma skaidrības pagaidām nav. Vienotā spēka Eiropas patents ļaus ievērojami ietaupīt un vienkāršos procesu patenta reģistrācijai Eiropā.

PV un EPO līgums ir ļoti svarīgs solis, lai realizētu Nacionālajās industriālās politikas pamatnostādnēs noteikto – veicinātu inovatīvas idejas, jaunas tehnoloģijas un starptautiski konkurētspējīgu produktu ražošanas uzsākšanu. Citiem vārdiem sakot, valsts konkurētspējai ir vajadzīgi izgudrotāji un iespējas šos izgudrojumus komercializēt. Lai nodrošinātu šo valsts attīstībai svarīgo jomu, ir jābūt arī valsts atbalstam.

Jau šobrīd tiek realizēts Baltijas pilotprojekts sadarbībā ar Pasaules intelektuālā īpašuma organizāciju, kura ietvaros notiek gan apmācības tehnoloģiju pārneses speciālistiem, gan ir atvēlēti līdzekļi izgudrojumu un atklājumu veicināšanai, kas būs pieejami Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmā.

Komentāri:
Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Tavs komentārs:
Par autoru
Patentu valdes direktors
Reklāma