Jadviga Neilande
finanses, nodokļi
Jaunā mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija – izdevīga SIA
Pievienots 2010 gada 30. septembrī | 1 komentārs
Drukāt
Stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 819, kuros ir aprakstīts, kā aizpildīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju. Noteikumu pielikumā ir jaunā veidlapa.

Šomēnes, 22. septembrī, stājās spēkā Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr. 819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību", kas izdoti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7. panta ceturto daļu.

Mikrouzņēmumu nodokli 9% apmērā aprēķina par ceturkšņa apgrozījumu, ja apgrozījums gadā nepārsniedz 70 000 LVL. Ja pārsniedz, tad jāpiemaksā 20 procenti.

Darbinieku ienākumus norāda pa mēnešiem. Darba alga pēc darba līguma vienam darbiniekam nedrīkst pārsniegt 500 LVL, var būt mazāka. Ja tā pārsniedz 500 LVL sakarā ar papildu piemaksām vai prēmiju, tad no pārsnieguma summas aprēķina papildu nodokli 20% apmērā.

Piemēram, aprēķināti 800 LVL.

800 - 500 = 300 LVL
300 x 20% = 60 LVL

Tātad jāpiemaksā 60 LVL.

Fiziskā persona - saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants, zemnieku saimniecības īpašnieks deklarācijā algas vietā norāda mēneša peļņu (ieņēmumi - izdevumi) no saimnieciskās darbības. Ja peļņa mēnesī būs 1500 LVL, tad no 1000 LVL tiks aprēķināti papildus 20% (200 LVL).

Tādējādi fiziskai personai jebkurā gadījumā, ja tā pārsniegs 500 LVL peļņu mēnesī, būs jāmaksā papildus 20% no pārsnieguma. Uz SIA īpašniekiem (dalībniekiem) tas neattiecas. SIA dalībnieki, lai arī ir darba ņēmēji, peļņu atlīdzības vietā nenorāda.

SIA dalībniekiem ir jābūt arī visiem valdes locekļiem, un, kā noteic Komerclikums, SIA dalībnieki atlīdzību ir tiesīgi noteikt, bet tas nav obligāti. Ar valdes locekli, kas pārstāv uzņēmumu, tiek noslēgts pilnvarojuma līgums, nevis darba līgums. Ja valdes loceklis uzņēmumā veic darbu, tad noslēdz darba līgumu par darba algu un nosaka konkrētu amatu.

Jāņem vērā, ka saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokli un likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" visi SIA dalībnieki - valdes locekļi - ir darba ņēmēji. Tādējādi jāpadomā, vai ir izdevīgi uzņēmumā "neko nedarīt", ja kopējais darbinieku skaits nedrīkst pārsniegt piecus cilvēkus.

SIA peļņas zaudējumu aprēķinā uzrāda arī izdevumus, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pēc tam tos palielina ar 1,5%, sastādot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju. Ja SIA ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, tad Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija tam vairs nav jāpilda. Līdz ar to visi nesaimnieciskie izdevumi tiek iekļauti peļņas aprēķinā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā būtu jāuzrāda samaksātais mikrouzņēmumu nodoklis par gadu un atlikusī peļņa jāuzrāda bilancē. Pagaidām ne likums "Par grāmatvedību", ne Gada pārskatu likums, ne attiecīgie Ministru kabineta noteikumi nav mainījušies.

Saskaņā ar Komerclikumu mikrouzņēmumu SIA īpašniekiem (dalībniekiem) pēc gada pārskata (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins u.c.) apstiprināšanas sapulcē ir jāpieņem lēmums par atlikušās peļņas - pēc nodokļa - sadalīšanu. Tā tiek sadalīta starp īpašniekiem proporcionāli ieguldītajai naudai, dibinot uzņēmumu.

Ja SIA īpašnieki izlemj peļņu sadalīt, izmaksāt dividendēs, tad katram dalībniekam no aprēķinātās dividendes jāsamaksā 10% iedzīvotāju ienākuma nodoklis no kapitāla. To ietur grāmatvedis, un kapitāla deklarācija nav jāiesniedz.


Komentāri:
mata, 22/11/2010 19:39
Pašnodarbinātam ar 2 darbiniekiem pēc 9% nomaksas no 10000 Ls brutto ieņēmumiem ,peļna 9100 Ls ceturksnī paliek vienam pašam:)
Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Tavs komentārs:
Par autoru
Nodokļu konsultante, SIA „T & D Advance” vald ...
Vairāk
Reklāma