bizness.lv blogs - Jadviga Neilandehttp://bizness.lv/blog/jadviga-neilandefinanses, nodokļiNākamgad otrajā pusgadā vairumtirdzniecībā ierobežos norēķinus skaidrā naudā<div style="text-align: justify; "><strong>Saeimā 21.oktobrī pieņemtajos grozījumos likumā „Par nodokļiem un nodevām” būtiskākās izmaiņas attiecas uz vairumtirdzniecību.</strong><br /></div>29.11.2010 18:53/blog//id/242Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks saistītas personas maksāto kredītu<div style="text-align: justify; "><strong>Nākamajos divos gados ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks ienākumu, kas gūts kredīta saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, paredz Saeimā 21. oktobrī pieņemtie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Likumā ir vairāki nosacījumi, kuros gadījumos tas būs iespējams. Vēl vieni – 28. oktobra grozījumi šajā likumā attiecas uz mantas sadali, šķirot laulību.</strong><br /></div>27.11.2010 20:10/blog//id/240Precizēts likums Par nekustamā īpašuma nodokli<div style="text-align: justify; "><strong>Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas stājas spēkā 10. novembrī, novērš neskaidrības nodokļa piemērošanā garāžām un precizē atsevišķas citas normas.</strong><br /></div>13.11.2010 18:19/blog//id/229Uzņēmumu ienākuma nodokļa grozījumi – krīzes nedrošības amortizēšanai<div style="text-align: justify; "><strong>Likums papildināts ar jaunu 9.1 pantu &quot;Uzkrājumi nedrošiem parādiem&quot;, kas piemērojams ar 2011. taksācijas gadu, bet līdz 2013. gadam.</strong><br /></div>10.11.2010 19:36/blog//id/226Jaunā mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija – izdevīga SIA<div style="text-align: justify; "><strong>Stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 819, kuros ir aprakstīts, kā aizpildīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju. Noteikumu pielikumā ir jaunā veidlapa.</strong><br /></div>30.09.2010 16:16/blog//id/211Jaunas problēmas ar mikrouzņēmumu nodokli<div style="text-align: justify; "><strong>09.08.2010. Saeimā pieņemts Mikrouzņēmumu nodokļa likums, tostarp arī grozījumi likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, „Par nodokļiem un nodevām”, kas stājās spēkā 01.09.2010.</strong><br /></div>05.09.2010 23:30/blog//id/193Iespējas nodokļu parādu risināšanai<div style="text-align: justify; "><strong>Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.&nbsp;Ekonomiskās krīzes apstākļos daudzi komersanti un komercsabiedrības izjūt spriedzi, jo nav skaidrības par rītdienu, par nodokļu politiku. Uzņēmumos pieaug šaubīgo debitoru skaits, kas savukārt rada apstākļus, kas liedz norēķināties ar kreditoriem, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienestu. Ko darīt uzņēmumam, ja nevar laikus samaksāt nodokli?</strong></div>15.10.2009 14:48/blog//id/59/img/rss.jpgbizness.lvhttp://bizness.lv/blog/jadviga-neilande