Jadviga Neilande
finanses, nodokļi
Pievienots 2010 gada 29. novembrī | 0 komentāri
Saeimā 21.oktobrī pieņemtajos grozījumos likumā „Par nodokļiem un nodevām” būtiskākās izmaiņas attiecas uz vairumtirdzniecību.
Pievienots 2010 gada 27. novembrī | 0 komentāri
Nākamajos divos gados ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks ienākumu, kas gūts kredīta saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, paredz Saeimā 21. oktobrī pieņemtie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Likumā ir vairāki nosacījumi, kuros gadījumos tas būs iespējams. Vēl vieni – 28. oktobra grozījumi šajā likumā attiecas uz mantas sadali, šķirot laulību.
Pievienots 2010 gada 13. novembrī | 1 komentārs
Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas stājas spēkā 10. novembrī, novērš neskaidrības nodokļa piemērošanā garāžām un precizē atsevišķas citas normas.
Pievienots 2010 gada 10. novembrī | 0 komentāri
Likums papildināts ar jaunu 9.1 pantu "Uzkrājumi nedrošiem parādiem", kas piemērojams ar 2011. taksācijas gadu, bet līdz 2013. gadam.
Pievienots 2010 gada 30. septembrī | 1 komentārs
Stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 819, kuros ir aprakstīts, kā aizpildīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju. Noteikumu pielikumā ir jaunā veidlapa.
Pievienots 2010 gada 5. septembrī | 7 komentāri
09.08.2010. Saeimā pieņemts Mikrouzņēmumu nodokļa likums, tostarp arī grozījumi likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, „Par nodokļiem un nodevām”, kas stājās spēkā 01.09.2010.
Pievienots 2009 gada 15. oktobrī | 1 komentārs
Sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam var arī nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Ekonomiskās krīzes apstākļos daudzi komersanti un komercsabiedrības izjūt spriedzi, jo nav skaidrības par rītdienu, par nodokļu politiku. Uzņēmumos pieaug šaubīgo debitoru skaits, kas savukārt rada apstākļus, kas liedz norēķināties ar kreditoriem, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienestu. Ko darīt uzņēmumam, ja nevar laikus samaksāt nodokli?
Par autoru
Nodokļu konsultante, SIA „T & D Advance” vald ...
Vairāk
Reklāma