Vija Mičūne
bankas, ekonomika
Kredītu struktūra – mazs cinītis gāž lielu vezumu
Pievienots 2016 gada 2. decembrī | 0 komentāri
Drukāt
Ne vienmēr vairāk ir arī labāk – pēdējos gados ar šādu atziņu arvien biežāk saskaramies dažādos plašsaziņas līdzekļos: laikrakstu lappusēs, radio vai televīzijas raidījumos, interneta portālu publikācijās. Parasti gan tā izskan valsts budžeta plānošanas kontekstā – pirms palielināt izdevumus kādā no budžeta pozīcijām, jāveic strukturālās reformas, lai katrs nodokļu maksātāju samaksātais cents būtu izmantots efektīvi. Taču tikpat veiksmīgi šo atziņu var izmantot, analizējot tendences kreditēšanas tirgū.

Pierasts, ka samērīga kreditēšana tiek saistīta ar kapitāla uzkrāšanu, produktivitātes kāpumu un straujāku ekonomisko attīstību. Taču pastāvošais uzskats par kreditēšanas pozitīvo iespaidu uz tautsaimniecības attīstību ne vienmēr izpildās arī praksē (Cecchetti, Kharroubi, 2012). Lai kreditēšana veicinātu tautsaimniecības izaugsmi, kredītu līdzekļi jāizmanto saimnieciski, ieguldot tos projektos, uzņēmumos un nozarēs ar vislielāko attīstības potenciālu.

Nav iespējams viennozīmīgi noteikt, vai Latvijas kredītu tirgū visi resursi izmantoti efektīvi, jo šāda vērtējuma rezultāti būtu atkarīgi no daudziem bieži vien subjektīviem pieņēmumiem par katras nozares attīstību nākotnē. Galu galā jebkuras bankas interesēs ir ieguldīt tās rīcībā esošos resursus tā, lai sabalansētu savstarpēji konfliktējošus mērķus: gūt pēc iespējas lielāku peļņu, saglabāt augstu likviditāti un uzņemties mazāku risku. Tomēr sniegšu detalizētu statistikas datu analīzi par kreditēšanas attīstību Latvijā.

Tiek uzskatīts, ka attīstības valstīs būtu jāveicina kreditēšana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (R. De Haas et al., 2010). Mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmēji spēj salīdzinoši ātri piemēroties tautsaimniecības strukturālajām pārmaiņām un reaģēt uz tās izaicinājumiem, radot jaunas darba vietas tiem, kas zaudējuši darbu lielos uzņēmumos vai mazāk perspektīvās nozarēs.

Latvijas kopējā pievienotajā vērtībā mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu devums pārsniedz 40%, un tajos ir nodarbināti vairāk nekā 55% darba ņēmēju (atbilstoši Eurostat statistikas datiem par 2014. gadu). Savukārt vidējo uzņēmumu devums kopējā pievienotajā vērtībā pārsniedz 25%, un tajos ir nodarbināti vairāk nekā 20% darba ņēmēju. Lūkojoties uz kredītu atlikuma datiem Latvijas kredītiestādēs nozaru dalījumā, mazo un vidējo uzņēmumu, un jo īpaši mikrouzņēmumu, kredītu atlikumā salīdzinoši lielāks īpatsvars ir tiem kredītņēmējiem, kas darbojas ar nekustamā īpašuma tirgu saistītās nozarēs: būvniecībā vai veic operācijas ar nekustamajiem īpašumiem.

Tieši šo nozaru straujā attīstība pirms 2008. gada krīzes parasti tiek saistīta ar nekustamā īpašuma cenu celšanos, ko veicināja ārvalstu kapitāla ieplūde un spekulatīvas darbības, gaidot vēl lielāku cenu pieaugumu nākotnē. Tādēļ tautsaimniecības attīstībai svarīgi ir ne tikai tas, lai vairāk kredītu tiktu izsniegts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet arī, lai šie mazie un vidējie uzņēmumi, kam tiek izsniegts kredīts, pārstāvētu nozari ar augstāku attīstības potenciālu.

Lai gan kopumā uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums šobrīd ir krietni vien zemāks nekā 2008. gada vidū, kad Latvijas komercbankas sāka pastiprināt kreditēšanas standartus, pēdējā desmitgadē pārdzīvotie satricinājumi atstājuši atšķirīgu iespaidu uz dažādām uzņēmumu grupām. Nav pārsteigums, ka nekustamā īpašuma cenu straujās samazināšanās ietekmē visvairāk cietušajām tautsaimniecības nozarēm – būvniecības un nekustamo īpašumu nozarēs – izsniegto kredītu atlikums neatkarīgi no uzņēmumu lieluma sarucis straujāk un lielākā apmērā nekā pārējās nozarēs.

Ar nekustamo īpašumu un būvniecību nesaistītās nozarēs mazo, vidējo un mikrouzņēmumu kreditēšana attīstījusies atšķirīgi. Eiropas Savienības (ES) fondu pieejamības iespaidā lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs strādājošo vidējo un mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu kredītu atlikums svārstījies ap vienu līmeni pat tad, kad citās nozarēs uzņēmumu kredītu atlikums strauji sarucis.

Ražošanas un pakalpojumu nozarēs, izņemot tirdzniecību un operācijas ar nekustamo īpašumu, kredītu atlikums pēc 2008. gada sarucis ne tik strauji kā tirdzniecībā un nekustamo īpašumu nozarē. Tādēļ salīdzinājumā ar pirmskrīzes periodu banku kredītu portfelī lauksaimniecības un ražošanas uzņēmumu sektoru īpatsvars ir pieaudzis.

Šogad visos izdalītajos vidējo un mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu sektoros – lauksaimniecībā, ražošanā, tirdzniecībā un pakalpojumos – kreditēšana ir kļuvusi krietni vien aktīvāka, atspoguļojoties augstākā kredītu atlikumā.

Bankas vēlmi un spēju aizdot maziem un vidējiem uzņēmumiem pretstatā lieliem uzņēmumiem nosaka galvenokārt tādi strukturāli faktori kā tās lielums, īpašnieku struktūra un dažos gadījumos arī likumdošanas vide.

Latvijas kredītu tirgum ir raksturīgi, ka lielie uzņēmumi aizņemas pašās lielākajās ārvalstu bankās, izmantojot to priekšrocības ievērojamu finanšu līdzekļu piesaistē ātri un par zemu cenu. Ārvalstu bankas, tai skaitā lielās, vairāk ir ieinteresētas izsniegt kredītus lieliem uzņēmumiem, jo to rīcībā esošais standartizēto instrumentu loks uzņēmumu kredītspējas novērtēšanai balstās uz finanšu rādītāju analīzi, kam nepieciešami pārbaudāma un uzticama informācija.

Šobrīd Latvijā 87% no lielo uzņēmumu kredītu apjoma jeb aptuveni septiņi no desmit kredītiem izsniegti kādā no četrām pēc kredītportfeļa lielākajām bankām, no kurām visas ir ar skandināvu kapitālu. Mazajām bankām ir ierobežotas iespējas piesaistīt ievērojamus finanšu resursus lielu kredītu izsniegšanai un ir nepieciešams sadalīt kredītportfeli tā, lai tā risks nebūtu pārāk atkarīgs no dažiem lieliem klientiem.

Kredītu garantijas un pielietotās uzņēmumu kredītriska novērtēšanas metodes ļauj Latvijas lielākajām bankām ieņemt līderu pozīcijas arī mazo, vidējo un mikrouzņēmumu kreditēšanas sektorā. Tomēr to dominējošā pozīcija šajā sektorā nav tik izteikta: mazākas bankas ar vietējo kapitālu koncentrējas uz mazo, vidējo un mikrouzņēmumu kreditēšanu, bieži izmantojot zināšanas par iekšējo uzņēmējdarbības vidi un sadarbības rezultātā gūto kvalitatīvo informāciju par apkalpotajiem uzņēmumiem.

Secinājumi

Lai gan lielākajā daļā nozaru uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums ir sarucis salīdzinājumā ar sasniegto maksimumu 2008. gada beigās – 2009. gada sākumā, banku kredītportfelī pieaudzis kredītu īpatsvars ar nekustamo īpašumu un būvniecību nesaistītajās nozarēs.

Tautsaimniecības svarīgajā mazo un vidējo uzņēmumu sektorā šogad vērojama aktīvāka kreditēšana: bankas sākušas izsniegt vairāk kredītu, nekā tiek atmaksāts gan tradicionālajās lauksaimniecības un ražošanas, gan pakalpojumu nozarēs.

Raugoties nākotnē, starptautiskās institūcijas un Latvijas komercbankas paudušas vēlmi vairāk kreditēt mazos un vidējos uzņēmumus, atvieglojot tiem piekļuvi finansējumam. Piemēram, šogad Baltijas valstīs noslēgti pirmie ES Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmas COSME līgumi, kuru ietvaros nākamajos 3 gados vairāk nekā 3000 mazo uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā aizdevumos vai līzingā būs pieejami 165 milj. eiro.

Lai Latvijas komercbankas nākotnē varētu kreditēt vēl vairāk tieši mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī mikrouzņēmumus, svarīgi ir, lai kredītu tirgū lielajām bankām līdzās darbotos arī mazākas bankas, kurām ir specifiskas zināšanas par vietējo uzņēmējdarbību.

Tāpat būtiski ir nodrošināt banku darbībai labvēlīgu tiesisko vidi: likumdošanu un efektīvu tiesu darbu. To apstiprina arī pasaules valstu konkurētspējas novērtējums, kurā Latvija 2015. – 2016. gadā 140 valstu vidū ieņēma 44. vietu, Lietuva – 36. un Igaunija 30. vietu. Latvijā tieši institūciju vērtējums bija viens no zemākajiem salīdzinājumā ar vērtējumiem citās kategorijās.

Kredītu attīstību dažāda lieluma uzņēmumu grupās un nozarēs ietekmē arī tādi dinamiski faktori kā kredītu pieprasījums, banku lēmumi attiecībā uz kredītu standartu atvieglošanu vai pastiprināšanu, noguldījumu raksturs.

Pilnā raksta versija lasāma šeit.

Komentāri:
Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Tavs komentārs:
Par autoru
Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes F ...
Vairāk
Reklāma