bizness.lv blogs - Vija Mičūnehttp://bizness.lv/blog/vija-micunebankas, ekonomikaKredītu struktūra – mazs cinītis gāž lielu vezumu<div style="text-align: justify;"><strong>Ne vienmēr vairāk ir arī labāk – pēdējos gados ar šādu atziņu arvien biežāk saskaramies dažādos plašsaziņas līdzekļos: laikrakstu lappusēs, radio vai televīzijas raidījumos, interneta portālu publikācijās. Parasti gan tā izskan valsts budžeta plānošanas kontekstā – pirms palielināt izdevumus kādā no budžeta pozīcijām, jāveic strukturālās reformas, lai katrs nodokļu maksātāju samaksātais cents būtu izmantots efektīvi. Taču tikpat veiksmīgi šo atziņu var izmantot, analizējot tendences kreditēšanas tirgū.</strong></div>02.12.2016 11:20/blog//id/874Eirosistēmas monetārā politika šķērsgriezumā – TLTRO<div style="text-align: justify;"><strong>Pašreizējā globālā finanšu krīze ir likusi mainīt veidu, kā centrālās bankas var ietekmēt tautsaimniecības attīstību. Tas galvenokārt saistīts ar faktu, ka kredītiestādes daudz mazāk nekā iepriekš reaģē uz procentu likmju izmaiņām, lemjot par piešķirto kredītu apjomiem tautsaimniecībai.</strong></div>21.04.2015 12:10/blog//id/782/img/rss.jpgbizness.lvhttp://bizness.lv/blog/vija-micune