Rihards Kols
politika
Pievienots 2016 gada 23. maijā | 0 komentāri
Pārlūkojot Latvijas portālos un drukātajos medijos publicētos darba sludinājumus, darba meklētāji tajos visbiežāk skaitļu vietā, kas norādītu atalgojuma apmēru, ierauga īsti neko neizsakošos vārdu savienojumus "stabils" vai "konkurētspējīgs atalgojums". Lai gan pētījumi un personāla atlases eksperti pierādījuši, ka atalgojuma norādīšana darba sludinājumā būs izdevīgāka gan darba devējiem, gan darba meklētājiem , Saeima, skatot grozījumus Darba likumā, priekšlikumu darba sludinājumā norādīt algu diemžēl neatbalstīja.
Pievienots 2015 gada 27. augustā | 0 komentāri
Jautājums, vai Latvijai būtu jāuzņem bēgļi, pēc savas būtības nav aktuāls – kopš 1951.gada Ženēvas konvencijas ratificēšanas un Dublinas vienošanās starp ES valstīm, Latvijas valsts ir pildījusi savus kā šo nolīgumu dalībvalsts skaidri definētos pienākumus, pēc konkrētiem kritērijiem izvērtēt patvēruma meklētāju atbilstību bēgļa statusam un, pēc atbilstības izvērtēšanas, arī pie sevis uzņemt šos bēgļus un nodrošināt viņiem pienākošās sociālās palīdzības un dzīves apstākļus. 
Par autoru
12. Saeimas deputāts un Ārlietu komisijas priek ...
Vairāk
Reklāma