19. janvāris, Trešdiena
Vārda dienas: Alnis, Andulis
Sākuma lapa » Sabiedrība » Rīgā notiek adrešu reforma
Rīgā notiek adrešu reforma
Autors: Antra Gabre / NRA.lv / 28. marts 2014, 11:05
Divu gadu laikā Rīgā ilgs īpašumu adrešu revolūcija – tiek sakārtoti gan ielu nosaukumi, gan ēku numerācija. Rīgas pilsētas būvvalde ir veikusi nekustamā īpašuma adrešu inventarizāciju, tāpēc ka spēkā bijuši dažādi normatīvie akti un kādu laiku Latvijā adreses piešķiršanas process pat netika regulēts.


Būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes vadītājs Valdis Dombrovskis saka – Rīga attīstās, ir uzbūvēti jauni tilti, ielas, tādējādi veidojušies vēsturisko ielu pārrāvumi, bet adresācija vietām nekad nav mainīta. Piemēram, Maskavas ielā ēkām ir vairāk nekā 400 numuru, nu jau arī visi alfabēta burti ir izlietoti, piešķirot arvien jaunas adreses. Gribot negribot, tur jāmaina adresācija, raksta NRA.lv.

Padomju laikā normatīvie akti neregulēja adreses piešķiršanas procesu, uzbūvēja dzīvojamo māju masīvu, un adresi sāka lietot visi. Ar laiku infrastruktūra attīstījās, izbūvēja jaunas ielas un ēkām varēja piekļūt arī no citām ielām. Tagad normatīvie akti paredz, ka adrese ir no tās ielas, no kuras iedzīvotāji tai piekļūst.

Vēsturiskais mantojums

Pašlaik Rīgā ir daudzas ēkas, kurām ir divas adreses, bet vēl vairāk (līdz 80 procentiem no visiem objektiem) ir tādu, kam adrese atkārtojas. Divas adreses lielākoties piešķirtas ēkām ielu krustojumos. Ja ir fasādes ēka, bet pagalmā – vairākas dzīvojamās ēkas, tad adrese visbiežāk visām mājām ir viena un tā pati. Tikai dzīvokļiem ir caurejošā numerācija, piemēram, pirmajā ēkā no 1 līdz 10, nākamajā no 11 līdz 20 un tā tālāk. Tāds nu ir vēsturiskais mantojums – ja uz viena zemes gabala atradās vairākas ēkas, tad katrai savu adresi nepiešķīra. Būvvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Žūka atgādina, ka pirms daudziem gadiem nevienam nebija pienākums pārbaudīt adresi, kādu cilvēks savā iesniegumā bija norādījis, tādu dokumentos ierakstīja.

Savukārt privātmājām, laikā, kad tika prasīts noteikti norādīt dzīvokļa numuru, lielākoties piešķirts numurs 1. Sanāk, ka mājā ir viens dzīvoklis. Mēdz būt arī pa kādai ēkai, kam adreses nav vispār.

2013. gada novembrī veiktā aptauja apliecināja, ka rīdziniekiem mikrorajonos orientēties ir grūti, tā apgalvojuši 54 procenti aptaujāto. Aptuveni pusei Rīgas iedzīvotāju personiski ir bijušas grūtības orientēties, atrast kādas adreses mazāk pazīstamā Rīgas mikrorajonā.

Kas notiks?

Ja vairākām ēkām būs vienāda adrese, tad no ielas tālākajām ēkām tiks piešķirts burts, piemēram, 15a, 15b, 15c.

Ja ēkas adresē ir dubultnumurs (sadalīts ar šķērssvītru), tad to mainīs – ēkai būs tikai viens numurs.

Ja ielai ir pārrāvums kā, piemēram, Platajai ielai Bolderājā, tad vēsturiskajai ielai atstās esošo nosaukumu, bet pārējā ielas posmā piešķirs citu nosaukumu.

I. Žūka stāsta, ka Bolderājā Platajā ielā tika sabūvēti dzīvojamo namu masīvi un adresācija tika piešķirta no Platās ielas. Tomēr tas nav izdarīts, pamatojoties uz lēmumiem, un iedzīvotāji šo adresi vienkārši sāka lietot. Piemēram, Rencēnu ielai (pie Slāvu apļa) pārrāvuma dēļ nu ir divi nosaukumi – Rencēnu iela un Mazā Rencēnu iela. Tomēr, ja ielai ir pārrāvums, ne visur mainīs ielas nosaukumu. Ja pārrāvumi ir veidojušies vēsturiski un apliecina vēsturiskās kultūrvides identitāti, tie netiks mainīti.

Iļģuciemā, sazarotajā Grīvas ielā, visticamāk, ielu nosaukumi tiks mainīti. Šajā dzīvojamo ēku masīvā vienas ielas ēkām ir neskaitāmi korpusi, kaut arī tur ir no jauna izbūvētas ielas.

Dalījums korpusos tiks saglabāts ražošanas ēkām, bet dzīvojamām ēkām tiks piešķirti burti. Var būt arī izņēmumi.

Būs publiskās apspriešanas

Tā kā adresācijas maiņa attieksies uz ļoti daudziem rīdziniekiem, tuvākajā laikā tiks uzsāktas publiskās apspriešanas. Pirmā apspriešana plānota maijā vai jūnijā Pārdaugavā. Vienā publiskajā apspriešanā tiks diskutēts par ne vairāk kā 500 adresēm. «Ņemsim vērā iedzīvotāju ieteikumus, viedokli. Normatīvie akti jau nosaka, kā piešķirama adrese, un iedzīvotājam tā īsti nav iespēja izvēlēties ēkas numuru, bet viņš var sniegt mums informāciju par to, no kuras ielas viņš piekļūst mājai. Mēs uz katru objektu neaizbrauksim. Publiskās apspriešanas rezultātā sagaidām no iedzīvotājiem, ka viņi mūs informēs arī par to, kādu burtu vēlētos, lai piešķir mājai, jo burtiem nav jābūt secīgi izvietotiem. Vēlamies uzzināt, varbūt vēl ir kādi aspekti. Piemēram, ja ir telpu grupas vai cilvēki vēlas, lai arī dzīvokļu numerāciju pārkārto katrai mājai no jauna, nevis saglabā veco numerāciju,» skaidro V. Dombrovskis.

Šogad Pārdaugavā plānotas deviņas publiskās apspriešanas. Informācija regulāri tiks atjaunināta gan Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā, tā būs pieejama izpilddirekcijās un Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (RĪĢIS) web kartē adrese www.rigis.lv.

Vai būs jāmaksā?

Pēc adreses nomaiņas vairākumam iedzīvotāju nekur nebūs jāiet un nekādi dokumenti nebūs jākārto. Informāciju par izmaiņām Rīgas pašvaldība nosūtīs Adrešu reģistram, Valsts zemes dienestam, to saņems arī Zemesgrāmata un Iedzīvotāju reģistrs. Juridiskām personām ar iesniegumu būs jāvēršas Uzņēmumu reģistrā, lai akceptētu jauno adresi.

Iedzīvotājiem nevajadzēs vēlreiz deklarēt dzīvesvietu jaunajā adresē. Šī informācija tiks aktualizēta automātiski. V. Dombrovskis norāda, ka atsevišķos gadījumos iedzīvotājiem tomēr vajadzēs dzīvesvietu deklarēt atkārtoti, piemēram, ja viena adrese ir vairākām ēkām. Pieņemsim, ka trim ēkām ir viena adrese – Stabu iela 15. Nomainot adresi divām ēkām – Stabu iela 15a un Stabu iela 15b, Iedzīvotāju reģistrā nebūs zināms, tieši kurām no visām trim ēkām adreses ir mainītas. Tad, iespējams, iedzīvotājiem tomēr būs jāuzraksta iesniegums par adreses maiņu. Ja privātā mājā būs tikai viens dzīvoklis, iesniegumu nāksies rakstīt arī tad.

Būvvalde bez maksas izsniegs izziņu par adreses maiņu, ja iedzīvotājam būs vajadzīgs tāds dokuments. Tomēr lēmumi par adreses maiņu tiks publicēti Latvijas Vēstnesī, kurš ir publiski pieejams resurss. Visas institūcijas, kurām radīsies vajadzība pārliecināties par adresi, to varēs izdarīt.

Vēlreiz jāuzsver, ka dokumenti nav jāmaina! Visiem agrāk iesniegtajiem dokumentiem būs juridisks spēks, pat ja tajos ir vecā adrese. Adresācijas sistēmas noteikumi nosaka, ka turpmāk jālieto jaunā adrese, bet dokumentos var palikt iepriekšējā.

Iedzīvotājiem no savas kabatas būs jāmaksā tikai par jaunu mājas numura plāksnīti!

V. Dombrovskis pieļauj, ka būs kāds periods, kurā iedzīvotājiem var rasties nenozīmīgas grūtības, bet ilgtermiņā adrešu reforma būs labvēlīga iedzīvotājiem. To veiks, cik vien iespējams iedzīvotājiem labvēlīgi – mainot nevis ielas nosaukumu, bet piešķirot numuram burtu vai korpusu.

***

DER ZINĀT

• Pie izglītības un sabiedrisko iestāžu, kā arī daudzstāvu daudzdzīvokļu māju fasādēm, kas vērstas pret ielu un piebraucamo ceļu, jāizvieto iekšēji vai ārēji izgaismotas palielinātas ēku numura zīmes. Ēkām, kuru garums sasniedz 20 metrus un vairāk, šīs numura zīmes jāizvieto abos ēku galos.

• Virs ieejas dzīvojamās mājas kāpņu telpas jābūt skaidrai norādei par dzīvokļa numuriem – no kura līdz kuram dzīvoklim atrodas konkrētajā kāpņu telpā.

• Ja ielu un laukumu nosaukuma zīmes neatbilst jaunajiem noteikumiem (skatīt Rīgas domes saistošos noteikumus nr. 62 Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā)vai saskaņā ar noteikumiem tās ir jāizvieto uz īpašnieka zemes vai žoga, tad ēkas īpašniekam ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības izpilddirekcijā, kas izgatavos tās par saviem līdzekļiem, lai šīs zīmes saņemtu un izvietotu.

• Ēkas numura zīmes ēkas īpašniekam ir jāizgatavo un jāizvieto par saviem līdzekļiem.

• Pēc izmaiņām adresācijā iedzīvotājiem vai mājas īpašniekam trīs mēnešu laikā būs jānomaina ielas nosaukums un numurs.

***

UZZIŅAI

• Rīgā ir apmēram 500 000 adrešu zemēm, ēkām un telpu grupām;

• 100 000 adrešu ēkām būs nepieciešams piešķirt no jauna;

• pusotra gada laikā, kopš Rīgas pilsētas būvvalde ir pārņēmusi adrešu uzraudzības un piešķiršanas funkciju, ir nomainītas (gan uz iesnieguma pamata, gan pēc Būvvaldes iniciatīvas) 1500 adreses ēkām un zemēm, kā arī 3600 adreses telpu grupām.


Diskusija par rakstu (0)

Atslēgvārdi: adreses, ielas, Rīga

Saistītie raksti

Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tavs komentārs:

 Rādīt aizvērtās ziņas
 Rādīt visu saturu
 Krāsaini attēli
 Rādīt reklāmu
Manu ziņu portfelis
Neesi pievienojis savas ziņas.
TOP3 ziņas
Vairāk

Ekonomika.lv ziņas
Jaunākie komentāri
Reklāma
Mediju apskats