07. maijs, Piektdiena
Vārda dienas: Henriete, Henrijs, Jete
Sākuma lapa » Uzņēmējdarbība » Gandrīz visas augstskolas studiju maksu atstājušas nemainīgu
Gandrīz visas augstskolas studiju maksu atstājušas nemainīgu
Autors: Līga Nestere / NRA.lv / 30. jūlijs 2013, 14:31
No 490 līdz 3660 latiem – šāda studiju maksa šogad paredzēta pamatstudiju pirmā kursa studentiem, liecina augstākās izglītības iestāžu aptauja.


Gandrīz visas uzrunātās augstskolas maksu atstājušas nemainīgu. Turklāt vairākas augstskolas piedāvā arī dažādas atlaides, piemēram, par labām sekmēm, par teicamiem sasniegumiem ārpusskolas aktivitātēs. Studiju maksas atvieglojumi tiek piedāvāti arī personām, kuriem ir īpaši sociālie apstākļi vai ja studijas tajā paša augstskolā uzsāk kāds studenta radinieks.

Rēķinoties ar iedzīvotāju maksātspēju, Latvijas Universitāte arī šogad nolēmusi studiju maksu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nemainīt. Minimālā studiju maksa gadā ir 1000 latu (pilna laika klātiene – PLK) un 850 latu (nepilna laika – NL), maksimālā – 1800 (PLK) un 1200 (NL) latu. Arī gandrīz visas pārējās aptaujātās augstskolas norāda, ka šogad studiju maksa ir atstāta iepriekšējā gada līmenī. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Studiju departamenta direktores vietnieks Uģis Citskovskis informē, ka gaidāmajā akadēmiskajā gadā pirmkursniekiem pamatstudijās maksa klātienē ir robežās no 990 līdz 2290 latiem gadā, bet neklātienē no 640 līdz 980 latiem. Pērn par valsts un RTU budžeta līdzekļiem augstskolā studēja 8382 personas, bet 6304 bija maksas studenti. Savukārt precīzs šajā gadā studējošo skaits būs zināms septembra otrajā pusē. Latvijas Kristīgās akadēmijas pirmkursniekiem maksa nepilna laika studijās ir no 800 līdz 900 latiem gadā, bet pilna laika studijās no 800 līdz 1300 latiem, Sociālo tehnoloģiju augstskolai studiju maksa klātienē ir no 792 līdz 1044 latiem, neklātienē no 684 līdz 780 latiem gadā, Baltijas Starptautiskajai akadēmijai,

kur studējošo kopskaits 2012./2013. mācību gadā, neieskaitot studentus, kas studē Erasmus programmas ietvaros, bija 3202 cilvēki, dienas nodaļā latviešu un krievu plūsmai studiju maksa ir no 1200 līdz 1300 latiem, angļu plūsmai no 1400 līdz 1900 latiem, vakara nodaļai no 1000 līdz 1100 latiem, neklātienes nodaļai no 940 līdz 1040 latiem, tālmācībā – 880 latu gadā. Turklāt BSA filiālēs studiju mak sa ir 20–30% zemāka nekā Rīgā.

Solis pretī studentiem

Vidzemes augstskolā (ViA) studiju maksa 2013./2014. akadēmiskajā gadā pirmkursniekiem visās pilna laika pamatstudijās ir 1095 lati gadā. Nepilna laika (neklātiene) augstskolā jau dažus gadus nav vispār. «Studiju maksa ir palikusi nemainīga, jo ViA redz, ka studentiem saistībā ar ne visai spīdošo ekonomisko situāciju valstī ir grūtības samaksāt par studijām. Arī studiju kredītu ņēmēju skaits ir samazinājies. Tāpēc ViA cenšas nākt pretī studentiem. Tiek praktizēti dalītie maksājumi – par studijām var samaksāt vairākās daļās. Turklāt atšķirībā no dažām citām augstskolām ViA par dalīto maksājumu neliek klāt papildu procentu. Studiju maksa netiek palielināta arī esošajiem studentiem, neskatoties uz to, ka studiju līgumi, ņemot vērā inflācijas koeficientu, katru gadu paredz studiju maksas nelielu palielināšanu (līdz 7%). Studējošie var izmantot arī dažāda veida atlaides,» skaidro Vidzemes augstskolas Sabiedrisko attiecību speciālists Juris Lūsis. Pērn ViA proporcija starp valsts budžeta studentiem un maksas studentiem bija aptuveni 50/50, bet, tā kā uzņemšana 2013./2014. akadēmiskajam gadam vēl turpinās, šā gada statistika vēl nav zināma.

Vairākums medicīnā studē budžetā

Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) apkopotā informācija liecina, ka šā gada jūlijā budžeta vietās studēja 2531 students, bet maksas vietās – 2866. «Šajā statistikā netiek skaitīti šā gada absolventi un vēl nav pieskaitīti šā gada pirmkursnieki,» norāda RSU pārstāve Elīna Barkovska, piebilstot, ka RSU pamatstudiju programmu maksa variē no 675 līdz 3660 latiem gadā – sociālo zinātņu programmās vidējā studiju maksa par gadu ir 1000 latu, savukārt studijas medicīnas programmās maksā, sākot no 1100 latiem. Tiesa gan, medicīnas programmās vairākums studentu studē budžeta vietās. Jau trīs gadu izmaiņas studiju maksā nav skārušas arī Daugavpils universitāti (DU). Tur studiju maksa pilna laika studijās ir no 680 latiem līdz 780 latiem gadā, bet nepilna laika studijās amplitūda ir no 630 līdz 680 latiem. Savukārt Liepājas universitātē studiju maksa pilna laika pamatstudijās ir, sākot no 840 līdz 1000 latiem, bet, izvēloties nepilna laika studijas, maksa ir no 629 līdz 660 latiem gadā. «Studiju maksa, salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, ir palikusi nemainīga, jo to ietekmē studiju programmu stabilitāte, iedzīvotāju maksātspēja, kā arī līdzīgu programmu piedāvājums citos Latvijas reģionos,» uzsver Liepājas universitātes studiju prorektore Ilma Neimane. Augstskolā par maksu pamatstudijās vecākajos kursos studē 33%. Pirmajā kursā vēl tiek slēgti studiju līgumi. Bet iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka proporcija starp maksas un budžeta studentiem pirmajā kursā ir par 4% lielāka, tas ir, pirmajā kursā aptuveni 37% studentu studē par maksu.

Izmaiņas vienā programmā

Līdzīgs sadalījums starp maksas un budžeta studentiem ir arī Rēzeknes augstskolā. Tur studiju maksa svārstās no 630 līdz 790 latiem nepilna laika studijām un no 700 līdz 870 latiem gadā pilna laika studijām. Lēmumu nekoriģēt studiju maksu Rēzeknes augstskolā skaidro ar augstskolas īstenotajiem projektiem, kuri sniedz atbalstu, piemēram, infrastruktūras uzlabošanai. Bet studiju maksa Banku augstskolā variē no 1040 latiem (pirmā līmeņa profesionālajām pilna laika programmām) līdz 2300 latiem gadā (bakalaura profesionālajai studiju programmai Finanses, kas tiek īstenota angļu valodā). Taču studiju maksa nepilna laika studijām ir robežās no 675 latiem līdz 970 latiem gadā. «Salīdzinot ar pagājušo gadu, studiju maksa ir palikusi nemainīga, vienīgās izmaiņas studiju maksā notikušas bakalaura profesionālajai studiju programmai Finanses, kas tiek īstenota angļu valodā sadarbībā ar Šveices biznesa skolu. Maksas palielinājums saistīts ar augstāku atalgojumu ārzemju docētājiem, kas šajā programmā pasniedz lekcijas,» stāsta Banku augstskolas pārstāvis Vladislavs Grebins, piebilstot, ka augstskolā studē vidēji 1500 studentu, no kuriem gandrīz visi mācās par maksu.

Sola 50% atlaidi

Atšķirībā no rakstā jau pieminētājām augstskolām studiju maksu 2013./2014. akadēmiskajā gadā pacēlusi Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), kurā studentu skaits pērn bija 1319. Pagājušajā akadēmiskajā gadā maksa klātienes studijām bija 1840 eiro, šogad 1. līmeņa un profesionālā bakalaura studiju programmās maksa ir 2000 eiro gadā. Lai piesaistītu studentus, ISMA nolēmusi īstenot akciju, piedāvājot studentiem pirmajā kursā studēt ar 50% atlaidi – interesentam internetā ir jāiegādājas kupons 700 latu vērtībā. Šādi rīkojušies jau gandrīz 30 cilvēku. Sazvanot uzņemšanas komisiju, tā Neatkarīgajai apgalvo, ka ar kuponu var iestāties jebkurā studiju programmā visos studiju līmeņos, tostarp arī maģistrantūrā, kur maksa svārstās no 2000 līdz 3000 eiro gadā, un doktorantūrā (2150 eiro).

Maksa pieaugs no 3 līdz 5%

Arī Biznesa augstskola Turība studiju maksu nolēmusi palielināt. Tās valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis skaidro: «Biznesa augstskola Turība jau ilgāku laika periodu realizē pārdomātu cenu politiku, kas ir devusi iespēju visiem studijas uzsākušajiem studentiem nodrošināt nemainīgu studiju maksu visu studiju periodu, ja studiju process tiek sekmīgi realizēts. Līdzīgi kā citām augstskolām, Turības izdevumus veido gan maksājumi studiju procesa veikšanai un augstskolas attīstībai, gan arī dažādi saimnieciskie izdevumi. Pēdējā laikā virknei šo izdevumu (energoresursi, nekustamā īpašuma nodoklis un citi) gan dažādu politisku lēmumu, gan tirgus situācijas dēļ ir tendence pieaugt. Tādēļ katrai augstskolai ir jāizšķiras, kā šo pieaugumu kompensēt – vai nu plānveidīgi palielinot studiju maksu un nodrošinot studiju procesam un attīstībai nepieciešamos resursus ilgtermiņā, vai arī kompensēt saimnieciskos izdevumus uz studiju realizēšanai paredzētā finansējuma rēķina, kas nākotnē varētu apdraudēt studiju procesa kvalitāti. Biznesa augstskolas Turība lēmums ir par labu studiju kvalitātei un attīstībai – lai arī neliels, bet tomēr studiju maksu palielinājums šajā situācijā nākamajā akadēmiskajā gadā ir nepieciešams. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, studiju maksa ir palielinājusies no trim līdz pieciem procentiem Vienlaikus Turībā tiek paplašināta piedāvāto atlaižu sistēma. Jau šobrīd vidēji trīs studenti no desmit saņem studiju maksas atvieglojumus no pieciem līdz pat 100% apmērā.» Biznesa augstskolas Turība Studiju informācijas centra vadītāja Iluta Ernstone norāda, ka augstskolā 2012./2013. studiju gadā studēja 4826 studenti. No viņiem 140 studēja bez maksas, 100 studentu saņēma augstskolas apmaksātu studiju vietu un 40 studentu valsts piešķirtu budžeta vietu. Papildus budžeta vietām 1428 studenti skolojās ar studiju maksas atlaidēm un/vai saņēma augstskolas piešķirtu stipendiju. Bet, ieskicējot studiju maksu, Turības Finanšu daļas vadītājs Jānis Zeibots teic: «Cenas ir dažādas atkarībā no iegūstamā grāda, studiju formas un studiju realizācijas vietas. Maksa ir, sākot no 490 latiem gadā koledžas jeb pirmā līmeņa augstākās izglītības programmās (šī studiju maksa tiek piemērota filiāļu reflektantiem, noslēdzot studiju līgumu līdz 25. augustam) līdz 1590 latiem gadā atsevišķās bakalaura studiju programmās. No šā gada augstskola piedāvā jaunu studiju formu: praktiskās studijas – tā ir jauna metode, kā apgūt biznesa iemaņas topošajiem speciālistiem uzņēmējdarbībā, un studiju maksa šajā programmā ir 1690 latu gadā.


Diskusija par rakstu (0)

Atslēgvārdi: Augstskolas, maksa, studenti, studijas

Saistītie raksti

Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tavs komentārs:

 Rādīt aizvērtās ziņas
 Rādīt visu saturu
 Krāsaini attēli
 Rādīt reklāmu
Manu ziņu portfelis
Neesi pievienojis savas ziņas.
TOP3 ziņas
Vairāk

Ekonomika.lv ziņas
Jaunākie komentāri
Reklāma
Mediju apskats