Jadviga Neilande
finanses, nodokļi
Precizēts likums Par nekustamā īpašuma nodokli
Pievienots 2010 gada 13. novembrī | 1 komentārs
Drukāt
Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas stājas spēkā 10. novembrī, novērš neskaidrības nodokļa piemērošanā garāžām un precizē atsevišķas citas normas.

Sakarā ar likuma normu dažādu interpretāciju precizēts likuma 1. panta otrās daļas 9. punkts, kas turpmāk paredz ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt arī garāžu īpašnieku biedrību garāžas, to skaitā garāžas, kuras garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība un garāžu īpašnieku biedrība ir atsavinājusi par labu fiziskajai personai un kuras ir reģistrētas zemesgrāmatā kā atsevišķs nekustamais īpašums.

Ja garāža tiek iznomāta, tad atbrīvojums uz to neattiecas, jo tā ir saimnieciskā darbība.

Saimnieciskā darbība

Papildināta likuma 1. panta ceturtā daļa, kas precizē izņēmumu, kas nav saimnieciskā darbība un uz kuru īpašumu attiecas samazinātā nodokļa likme vai to nepiemēro vispār.

Par saimniecisko darbību turpmāk vairs neuzskata fiziskās personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas telpu grupas, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāža, autostāvvieta, pagrabs, noliktava un saimniecības telpa), iznomāšanu fiziskajai personai, kura to neizmanto saimnieciskajā darbībā.

Samazinātā likme

Precizēts likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkts, kas nosaka, ka samazinātā nodokļa likme turpmāk ir dzīvojamām mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Atgādinājumam - nodokļa likmes ir šādas:

0,1 procents no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu;
0,2 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu;
0,3 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 latu.
Svarīgi! Grozījumi piemērojami ar atpakaļejošu datumu - ar 2010. gada 1. janvāri.

Pašvaldības informēšana

Likums uzliek nodokļa maksātājam jaunu pienākumu, proti, tā 3. pants papildināts ar devīto un desmito daļu nosakot: nodokļa maksātāja pienākums ir viena mēneša laikā paziņot pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, par saimnieciskās darbības uzsākšanu un izbeigšanu, kā arī par šo objektu funkcionālās izmantošanas izmaiņām, kuru rezultātā piemērotā nodokļa likme neatbilst likuma 3. panta nosacījumiem. Minētās izmaiņas tiek ņemtas vērā nodokļa aprēķinā ar nākamo mēnesi pēc to rašanās.

Aktualizētā kadastrālā vērtība

Likuma pārejas noteikumi papildināti ar 37. punktu. Ja 2011. gadā kadastrālā vērtība ir aktualizēta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņas rezultātā un nekustamā īpašuma viena kvadrātmetra aktualizētā kadastrālā vērtība ir mazāka nekā viena kvadrātmetra kadastrālā vērtība taksācijas gada 1. janvārī, aktualizētā kadastrālā vērtība nodokļa aprēķinam par 2011. gadu tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc kadastrālās vērtības aktualizēšanas.

Komentāri:
Antons Pavlovskis, 10/04/2011 19:12
Labdien. Negribas komentēt šo rakstu. Man būtu cits jautājums.Vai tiešām likums paredz aplikt ar nodokli nepabeigtas ēkas, manā gadījumā kafeinīcu,kuru es būvēju patrez un kura reģistrēta kadastra reģistrā un zemesgrāmatā kā nepabeigta būve.Likumā tas precīzi nav atrunāts un vai man kāds varētu palīdzēt šo jautājumu apskaidrot lūdzu. Pie kā es varētu saņemt konsultāciju.
Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Tavs komentārs:
Par autoru
Nodokļu konsultante, SIA „T & D Advance” vald ...
Vairāk
Reklāma