Daina Paula
ekonomika, bankas
Ražotāju cenas novembrī sarūk un labvēlīgi ietekmē cenu konkurētspēju
Pievienots 2011 gada 24. decembrī | 0 komentāri
Drukāt
Novembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ražotāju cenas rūpniecībā saruka par 0.5%, nedaudz vairāk uz eksportētās produkcijas rēķina.

Ārējam un vietējam tirgum ražotās produkcijas struktūra būtiski atšķiras, un tas izskaidro asimetriskās vai dažādas intensitātes cenu pārmaiņas vienās un tajās pašās preču grupās, piemēram, ieguves rūpniecībā (attiecīgi -0.6% un +0.9% mēneša laikā), un atkritumu pārstrādē (-3.9% un -1.3%). Vairāku būtisku piedāvājuma faktoru pazeminošā ietekme uz ražotāju cenu indeksu gan pakāpeniski izzūd, tādēļ decembrī nozīmīgu ražotāju cenu kritumu sagaidīt nebūtu pamata. Tā, piemēram, pasaules pārtikas cenu kritums novembrī pierima, bet rūpnieciskajiem patērētājiem piemērotie dabasgāzes tarifi, kas nozīmīgi ietekmē energoresursu cenas un ražošanas izmaksas Latvijā, saskaņā ar uzņēmuma "Latvijas Gāze" datiem šī gada 4. ceturksnī saglabājas nemainīgi.

mak01


1. attēls. Ražotāju cenu pārmaiņu atsevišķās rūpniecības nozarēs devums kopējā ražotāju cenu mēneša pieaugumā, procentu punktos

Avots: LR CSP, Latvijas Bankas aprēķini

Ražotāju cenu kritums ārējā tirgū pārdotajai produkcijai un iekšzemē pārdotajiem ražojumiem mēneša laikā samazinājās attiecīgi par 0.6% un 0.4%. 2012. gada sākumā, ņemot vērā plānoto dabasgāzes tarifu kāpumu rūpnieciskajiem patērētājiem (sk. šeit), ražotāju cenas iekšzemē pārdotajai produkcijai, visticamāk, augs nedaudz straujāk nekā eksportētajai, tomēr atšķirīgās struktūras dēļ tas nekļūs par faktoru, kas nosaka ražotāju izvēli ražot iekšējam vai ārējam tirgum, t.i., ražotāju cenu indeksa kāpumu noteiks tās grupas, kas nav raksturīgas eksportam, piemēram, siltumenerģijas ražošana. Netiešā veidā, protams, arī siltumenerģijas tarifu pieaugums dabasgāzes tarifu kāpuma dēļ sadārdzinās ražošanu abiem tirgiem.

Ražotāju cenu gada pieaugums novembrī samazinājās līdz 6.9%, ko būtiski ietekmējis ražotāju cenu kritums koksnes, papīra un metālu ražošanā.

mak02

2.att. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša un gada laikā

Avots: LR CSP

Eksperta viedoklis sadarbībā ar Makroekonomika.lv


Komentāri:
Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Tavs komentārs:
Par autoru
Latvijas Bankas ekonomiste
Reklāma