Andris Vilks
politika, finanses
Pievienots 2014 gada 1. oktobrī | 0 komentāri
Straujiem soļiem tuvojas nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas laiks, tāpēc it īpaši vēlos uzsvērt stabilas nodokļu politikas nozīmi, kas ne tikai sniedz pārliecību uzņēmējiem – mūsu tautsaimniecības dzinējspēkam, bet arī risina ienākumu nevienlīdzības problēmu, kas aktuāla kā Latvijā, tā arī citās Eiropas Savienības valstīs.
Pievienots 2014 gada 28. jūlijā | 0 komentāri
Šis laiks Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanā Latvijai ir ļoti būtisks, jo vienlaicīgi tiek aktīvi vadīti divi plānošanas periodi – esošais un jaunais 2014. – 2020.gada periods. Mūsu šī brīža mērķis ir vēl 2007. -  2013.gada plānošanas perioda finansējuma pilnīga un veiksmīga ieguldīšana tajos mērķos, kurus izvirzījām kā prioritārus teju pirms astoņiem gadiem.
Pievienots 2014 gada 6. maijā | 0 komentāri
2004.gada 1.maijā Latvija līdz ar deviņām citām valstīm oficiāli iestājās Eiropas Savienībā (ES), tādējādi īstenojot vienu no saviem galvenajiem ārpolitikas mērķiem. Pievienošanās ES sniedza iespēju Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, kā arī vienlaicīgi bija izaicinājums izturēt konkurenci brīvā tirgus apstākļos.Šajos desmit gados Latvija bija izvirzījusi mērķus, kuru sasniegšanai vajadzēja mērķtiecīgu un rūpīgu darbu. Atzīmējot desmitgadi, varu apgalvot, ka būtisks Latvijas sasniegums ir gan eiro ieviešana, gan ES fondu ieguldījumi Latvijas tautsaimniecības izaugsmē.
Pievienots 2013 gada 26. februārī | 0 komentāri
Ja palūkojamies apkārt, redzam, ka pēdējos gados ir uzlaboti autoceļi un pašvaldību ielas. Daudzviet veikti apjomīgi ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi, siltinātas ēkas, realizēti inovāciju un zinātnes projekti, atbalstīti bezdarbnieki un vēl, un vēl... Tie ir Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas jeb ES fondu ieguldījumi Latvijā.
Pievienots 2010 gada 30. decembrī | 2 komentāri
2010. gads paliks Latvijas iedzīvotāju atmiņās kā ekonomikas atveseļošanās gads pēc 2009. gada pasaules lielākās ekonomiskās krīzes, kas lielākā vai mazākā mērā skāra visas pasaules valstis. Reaģējot uz krīzi, valstu valdības un centrālās bankas īstenoja virkni ekonomiku stimulējošu pasākumu. Rezultātā globālā finanšu sistēma krīzi ir pārdzīvojusi ievērojami labāk nekā iepriekš tika prognozēts, tomēr saglabājas atsevišķi riski, kas varētu apdraudēt pasaules finanšu sistēmas stabilitāti.
Pievienots 2010 gada 6. decembrī | 0 komentāri
Pašreizējā ekonomiskajā situācijā valsts budžeta projektu 2011. gadam es raksturotu kā kompromisu priekšlikumu. Nākamā gada budžets nodrošina sociālā taisnīguma principa ieviešanu nodokļu politikā, kas labvēlīgi ietekmē sociāli mazāk aizsargātos Latvijas iedzīvotājus, tas neparedz pensiju samazināšanu, jo valdība to var nodrošināt, apliekot ar lielāku nodokļa slogu luksusa nekustamos īpašumus un priekšmetus. Gribu uzsvērt arī vēl vienu būtisku valdības lēmumu – no 2011. gada 1. janvāra tiks palielināta minimālā alga no 180 līdz 200 latiem.
Par autoru
LR Finanšu ministrs (Vienotība)
Reklāma