Aivars Kalniņš
uzņēmējdarbība
SIA JETA Izpilddirektors. Teorētiskā un praktiskā pieredze uzņēmumu vadībā un personāla vadībā, projektu izstrādē un ieviešanā , t.sk. starptautiskos uzņēmumos. Reāla pieredze ES struktūrfondu projektu sagatavošanā, uzraudzībā, ieviešanā, uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos. Praktiskā lektora pieredze programmās “Personāla vadība” un “Projektu vadība” . Sociālā Dialoga un Kolektīvo līgumu eksperts. Vairāku publikāciju autors , uzstājies daudzās starptautiskās konferencēs par organizāciju attīstības un personāla vadības jautājumiem. Akadēmiskās zināšanas iegūtas RTU, BA Turība, Cables&Wireless College, USTTI, TEMIC, USF . Maģistra grāds uzņemējdarbības vadībā , studijas Organizācijas attīstības un Personāla vadības jomā Roffey Park Institute (UK). Ražošanas un lauksaimniecības nozares uzņēmumu vadītājs. Nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu biznesa specifikas padziļinātu pētniecību kontekstā ar valsts ekonomikas un lokālā darba tirgus īpatnībām. Lasa vadības zinību lekcijas RSEBAA, vada mācības Zygon, Comperio, Alberta Koledža, vada un konsultē studentus Maģistru darbu izstrādes laikā.
Par autoru
SIA JETA Izpilddirektors. Teorētiskā un praktisk ...
Vairāk
Reklāma