04. jūlijs, Sestdiena
Vārda dienas: Sandis, Uldis, Ulvis
Sākuma lapa » Uzņēmējdarbība » Pāvels Rebenoks: Pie Olainfarm autobusā ieceltā padome nav leģitīma
Pāvels Rebenoks: Pie Olainfarm autobusā ieceltā padome nav leģitīma
Autors: Juris Paiders / NRA.lv / 4. aprīlis 2019, 10:11
Uz jautājumiem atbild, atbilstoši Latvijas Uzņēmumu reģistra 2. aprīlī pieņemtajam lēmumam, bijušais Olainfarm padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks.

- 27. martā AS Olainfarm valde izplatīja paziņojumu, ka bija atcēlusi 1. aprīlī plānoto akcionāru ārkārtas sapulci, jo, pārbaudot akcionāru sarakstus, esot atklājies, ka pieprasījumam par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu izteica Maligina vidējā meita Nika Saveļjeva un jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildne Signe Baldere-Sildedze, bet viņas neesot Olainfarm akcionāres un neatrodas uzņēmuma akcionāru reģistrā. Līdz šim mediji rakstīja, ka viņas ir uzņēmuma akcionāres.

- Pirms ikvienas akcionāru sapulces no Latvijas Centrālā depozitārija tika pieprasīta informācija par akciju piederību. Pagājušā gada 22. novembra akcionāru sapulcei sagatavotajos dokumentos Valērija Maligina jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildne Signe Baldere-Sildedze un Valērija Maligina vidējā meita Nika Saveļjeva bija akcionāru sarakstā. Atbilstoši informācijai, kas nonāca AS Olainfarm rīcībā jau 2018. gada 31. decembrī, AS Olainfarm akcionāru sarakstā nebija nedz Maliginas, nedz Balderes-Sildedzes. Arī atbilstoši 2019. gada 11. marta izziņai no depozitārija Nikai Saveļjevai un Annai Emīlijai Maliginai nepiederēja neviena akcija.

Tas nozīmē, ka šo personu 2019. gada 4. janvārī izteiktais lūgums par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu bija pilnīgi nepamatots, jo tiesiska pamata sapulces sasaukšanai nebija. Janvārī, kad viņas lūdza sasaukt sapulci, viņām akcijas nepiederēja. Faktiski viņas ir maldinājušas uzņēmumu un sabiedrību, kā arī nepamatoti nomelnoja uzņēmumu un tā vadību. Protams, visas akcionāru akcijas tiek glabātas vērtspapīru kontos bankās. Arī man, piemēram, pieder akcijas, kas glabājas Swedbank, bet akcionāru sarakstā to īpašnieks ir Pāvels Rebenoks ar noteiktu akciju skaitu, nevis, piemēram, Swedbank Latvija. Taču Valērija Maligina jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas (aizbildne Signe Baldere-Sildedze) un Valērija Maligina vidējās meitas Nikas Saveļjevas vārdi akcionāru sarakstā vairs neparādās. Daļa no šīm akcijām tagad atrodas vienā no Luksemburgas bankām, bet otra Igaunijas Swedbank. To piederība netiek identificēta. Nav informācijas, vai ir noslēgts trasta līgums, vai ir jauns pircējs. Nav saprotams, kāpēc īpašnieki slēpj savu identitāti? Visi pārējie akcionāri, fiziskas personas, parādās akcionāru reģistrā kā fiziskas personas. Līdz 2018. gada 22. novembrim arī šīs Valērija Maligina mantinieces akcionāru sarakstos bija uzrādītas kā fiziskas personas. Līdz ar to valdei tiešām bija pamats pamatotām bažām, vai šīs personas patiešām ir akcionāri.

Iepriekš izsludinātā akcionāru ārkārtas sapulce tika atcelta ar uzņēmuma valdes 27. marta lēmumu. Turklāt attiecīgais lēmums tika iesniegts biržā Nasdaq Riga. Biržas mājaslapā jau 27. martā tas tika publiskots, paziņojot to visiem akcionāriem likumā noteiktā kārtībā.

Nocitēšu precīzi, kas bija pateikts paziņojumā biržā Nasdaq Riga:

«Paziņojums par akciju sabiedrības Olainfarm ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu: 2019. gada 9. janvārī AS Olainfarm valde, pamatojoties uz personu, kuras norādīja sevi kā AS Olainfarm mazākuma akcionārus un kuriem būtu tiesības pieprasīt ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, 2019. gada 4. janvāra pieprasījumu, izsludināja ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 1. aprīlī.

Ar šo AS Olainfarm valde informē, ka, pārbaudot akcionāru sarakstus, ir atklājies, ka 2019. gada 4. janvāra pieprasījumam nav juridiska pamata, jo pieprasījumu parakstījušās personas nav AS Olainfarm akcionāri un neatrodas AS Olainfarm akcionāru reģistrā. Saskaņā ar Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma regulējumu, AS Olainfarm valde neved savu akcionāru reģistru, to pēc pieprasījuma apkopo un izsniedz Latvijas Centrālais depozitārijs.

Tādējādi AS Olainfarm valde uzskata, ka ārkārtas akcionāru sapulces norise 2019. gada 1. aprīlī ir nepamatota, un AS Olainfarm atceļ izsludināto ārkārtas akcionāru sapulci. AS Olainfarm valdes lēmums daļā par 2019. gada 1. aprīļa sapulces sasaukšanu atzīstams par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža.»

Tāpēc notikumus, kas norisinājās 1. aprīļa rītā pie AS Olainfarm caurlaides, nevar saukt citādi kā par 1. aprīļa ālēšanos, ko organizējis viens akcionārs, un tiem nav nekāda juridiska spēka. Vienlaikus mums patiesi žēl, ka atsevišķi akcionāri tomēr tika maldināti ar Olmafarm uzsaukumiem. Turklāt aicinājums ierasties uz sapulci, kas tika paziņots ar mediju starpniecību, ir nesaprotams, jo iepriekš plānoto akcionāru ārkārtas sapulci 1. aprīlī ierosināja Signe Baldere-Sildedze, pārstāvot Annu Emīliju Maliginu, un Nika Saveļjeva, nevis Olmafarm. Šāda necienīga atsevišķu akcionāru rīcība nomelno Olainfarm kā starptautisku uzņēmumu un vienu no lielākajiem darba devējiem un nodokļu maksātājiem Pierīgā.

- Nasdaq Riga valde 27. martā pieņēma lēmumu apturēt tirdzniecību ar AS Olainfarm akcijām no 2019. gada 1. aprīļa.

- AS Olainfarm uzņēmuma valde biržas lēmumu apturēt Olainfarm akciju tirdzniecību vērtēja kā konstruktīvu soli, lai aizsargātu akcionāru intereses. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu uzņēmuma akcionāri ir spējīgi atšķirt graudus no pelavām un neies viena akcionāra necienīgas rīcības pavadā, tādējādi ignorējot tiesiskos principus un labas korporatīvās pārvaldības praksi. 1. aprīlī uzņēmuma piesaistītais tiesu izpildītājs fiksēja, ka uzņēmuma telpās nav notikusi akcionāru sapulce. Par šo faktu bija informēts arī Latvijas Uzņēmumu reģistrs, kuram bija jāpieņem lēmums par to, vai mikroautobusā pie uzņēmuma caurlaižu ēkas notikušajā pasākumā lemtais var tikt uzskatīts par leģitīmu. Protams, Olainfarm nevar kontrolēt situāciju, kas notiek ārpus uzņēmuma teritorijas. Ja kāds krūmos vai autobusā izdomā kaut ko, mēs pat par to neesam informēti. Es cerēju, ka Latvijas Uzņēmumu reģistrs kā kompetenta iestāde spēs iedziļināties notikušajā, lai pieņemtu atbilstošu lēmumu. Gan Latvijas Uzņēmumu reģistram, gan ikvienam bija pieejami Olainfarm paziņojumi biržai par to, ka ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi, jo tā iepriekš tikusi atcelta. Turklāt pirmajā aprīlī Olainfarm valdes locekle Inga Krūkle iesniedza biržā Nasdaq Riga paziņojumu, kurā ir teikts: «AS Olainfarm valde apstiprina, ka iepriekš atceltā pirmā aprīļa akcionāru ārkārtas sapulce šodien nenotika. Atsevišķu akcionāru ierosinātās un šodien notikušās darbības aiz uzņēmuma vārtiem AS Olainfarm valde vērtē kā nelikumīgas un spēkā neesošas.

2019. gada 27. martā AS Olainfarm valde ir pieņēmusi lēmumu atcelt iepriekš 1. aprīlī ieplānoto ārkārtas akcionāru sapulci. Lēmums bija pamatots ar to, ka personas, kas 2019. gada 4. janvārī pieprasīja AS Olainfarm ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, nav iekļautas AS Olainfarm akcionāru sarakstos.

Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtību nosaka Komerclikums un Finanšu instrumentu tirgus likums. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem akcionāru sapulci sasauc sabiedrības valde, bet atsevišķos gadījumos - padome un/vai Uzņēmumu reģistra iestāde. Likumā noteikts arī veids, kādā tiek izsludināta akcionāru sapulces sasaukšana.

Neviens normatīvais akts neparedz tiesības akcionāriem patstāvīgi izsludināt akcionāru sapulces sasaukšanu atsevišķos medijos, pārkāpjot likuma prasības, kā arī patstāvīgi šādu akcionāru sapulci noturēt.

Līdz ar to AS Olainfarm atkārtoti vērš akcionāru uzmanību uz to, ka AS Olainfarm 27. martā atceltā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi. Atsevišķo akcionāru pulcēšanās nav uzskatāma par akcionāru sapulci Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē.»

- 2. aprīlī Latvijas Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu reģistrēt izmaiņas AS Olainfarm valdes un padomes sastāvā. Atbilstoši Uzņēmumu reģistra lēmumam Olainfarm padomi vadīs ekonomists Gundars Bērziņš, tās sastāva iecelts arī Jānis Buks, kurš būs padomes priekšsēdētaja vietnieks, kā arī Kārlis Krastiņš, Andrejs Saveļjevs un Haralds Velmers.

- Es visu laiku cerēju, ka Latvijas Uzņēmumu reģistrs neleģitīmā sapulcē pieņemtus lēmumus nereģistrēs. Es uzskatīju par neiespējamu, ka 2019. gadā Eiropas Savienības dalībvalstī var tikt uzskatīta par likumīgu akcionāru sapulce, kas tika noturēta autobusā pie rūpnīcas teritorijas, kurā nebija iespējas piedalīties visiem akcionāriem. Atgādināšu, ka Olainfarm ir nevis trīs, bet 1395 akcionāri. Olainfarm ir publiska akciju sabiedrība. Visa informācija un komunikācija ar akcionāriem var notikt tikai un vienīgi caur biržu. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt, lai visi akcionāri tiktu vienlaikus informēti. Ar biržas starpniecību visi akcionāri tika informēti, ka akciju sabiedrības sapulce ir atcelta. Trešā daļa no akcijām pieder ārvalstu investoriem, kas pamatā ir skandināvu un amerikāņu institucionālie fondi un pensiju fondi. Tie ir diezgan nopietni investori, kuri uzrakstīja vēstuli mūsu ministriem un premjeram ar aicinājumu nepieļaut šādas sapulces reģistrāciju. Viņi pauda sašutumu par to, ka informācija par publiskās akciju sabiedrības akcionāru ārkārtas sapulci parādās tikai vietēja presē un tikai vietējā valodā.

Pat tad, ja taisnībai atbilst publiskajā telpā izskanējušie apgalvojumi, ka tie, kas sanāca pirmā aprīļa sapulcē mikroautobusā, kontrolē akciju kapitāla vairākumu, tad likumīgā sapulcē, kurā būtu iespējas piedalīties visiem akcionāriem, mazākuma akcionāri varētu uz padomi izvirzīt savus pārstāvjus. Mazākuma akcionāri varētu padomē iegūt vismaz divas vietas, rēķinot vienu padomes locekli uz 15% akciju kapitāla. Neleģitīmajā pirmā aprīļa sapulcē mazākuma akcionāru pārstāvjiem tika liegta iespēja ievēlēt savus pārstāvjus padomē, kas nav pareizi.

Vismulsinošākais ir padomes locekļu sastāvs, tas, ka padomē ir iekļauti Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers. Tas rada bažas, ka izmaiņas padomē ir saistītas ar nodomu sākt aktīvu pārdošanu. Mulsinoši tāpēc, ka AS Olainfarm ļoti veiksmīgi attīstās. Gan valde, gan padome strādāja visu akcionāru interesēs. Oktobrī apgrozījums pieauga par 34%, novembrī par 8%, decembrī par 10%, bet janvārī par 40% pret iepriekšējo gadu. Ļoti lielu apmierinātību ar tik labu uzņēmuma vadības darbu izteica ārvalstu investori.

Neskaidrība par uzņēmuma vadības nomaiņas likumību var radīt nenoteiktību par uzņēmuma nākotni, kas noteikti nav akcionāru lielākās daļas interesēs.

- Vai apstrīdēsiet Uzņēmumu reģistra lēmumu?

- Uzņēmumu reģistra lēmumu valde nevar apstrīdēt, bet to var apstrīdēt akcionāri. Esmu pārliecināts, ka akcionāri Uzņēmumu reģistra lēmumu, protams, apstrīdēs. Iespējas ir vairākas. Akcionāriem ir tiesības vērsties Zemgales rajona tiesā ar prasības pieteikumu, lai akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi tiktu atzīti par spēkā neesošiem. Zemgales rajona tiesa ir specializēta pirmās instances tiesa komercstrīdiem, kas speciālā tiesvedības kārtībā izskata lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Bez tam vēl ir iespējama civilā tiesvedība un arī administratīvā tiesvedība. Parastajā, vispārējās jurisdikcijas tiesā būtu apstrīdama tieši sapulces norise. Savukārt administratīvā tiesā var apstrīdēt Uzņēmumu reģistra lēmumu. Ikvienā tiesā var lūgt pagaidu nodrošinājumu.

- Pagājušajā nedēļā jūs ar iesniegumu vērsies pie Valsts policijas priekšnieka Inta Ķuža un Valsts drošības dienesta priekšnieka Normunda Mežvieta, jums tika izteikti draudi dzīvībai. Vai varat kaut ko paskaidrot precīzāk?

- Es nedrīkstu neko precizēt. Patiešām, aprakstot situāciju, es esmu vērsies policijā par šo faktu. Policija ir sākusi darbu un ar mani sazinājusies. Šobrīd notiek komunikācija ar policiju. Es viņiem sniedzu visu nepieciešamo informāciju. Diemžēl vairāk neko publiski komentēt nevaru.

- Vai draudi ir izteikti par jūsu profesionālo darbību Olainfarm?

- Jā! Tikai saistībā ar Olainfarm un nekādā citā sakarā.

- Pirmajā aprīlī biržā Nasdaq Riga tika publiskots paziņojums par akciju sabiedrības Olainfarm ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 21. jūnijā. - AS Olainfarm valde šī gada pirmajā aprīlī no akcionāra OÜ OLFIM (Igaunija), kurš pārstāv 7,79% no akciju sabiedrības Olainfarm pamatkapitāla, saņēma pieprasījumu par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu. AS Olainfarm valde saskaņā ar Komerclikuma 270. panta pirmo un otro daļu nolēma sasaukt akciju sabiedrības Olainfarm ārkārtas akcionāru sapulci 2019. gada 21. jūnijā akciju sabiedrības Olainfarm telpās Olainē. Akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā ir jautājumi par padomes atsaukšanu un jaunās padomes ievelēšanu, par revīzijas komitejas atsaukšanu un jaunas revīzijas komitejas ievelēšanu. - Vai šī ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana ir leģitīma?

- Jebkurš akcionārs, kam pieder vairāk nekā 5%, var lūgt valdi sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci. Igauņu kompānijai OLFIM, kas pieder Irinai Maliginai, pieder 7,79% no Olainfarm akcijām. Valdei nav tiesību atteikt, un ārkārtas akcionāru sapulce ir izsludināta 21. jūnijā. Šī sapulce notiks jebkurā gadījumā, neatkarīgi no lēmuma, kuru pieņēma Latvijas Uzņēmumu reģistrs. To nosaka likums un valdes lēmums. Līdzīgu juridisku problēmu, kādas bija Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai, šeit nav. Paziņojumam, esmu to redzējis, bija pievienota arī izdruka no vērtspapīru konta no Latvijas Centrālā depozitārija. Kompānija OLFIM patiešām ir akcionārs, un tas tika pārbaudīts.

Ņemot vērā to, kas ir izskanējis publiskajā telpā, trīs no uzņēmuma akcionāriem, no kompānijas Olmafarm, kā arī no personām, kas ir saistītas ar Annu Emīliju Maliginu un Niku Saveļjevu, apzināti vai neapzināti izplatīja paziņojumu, maldinot sabiedrību, varbūt arī apzināti tiek sagatavoti juridiski nekorekti dokumenti. Lai šai problēmai pieliktu punktu, Irina Maligina vēlējās iniciēt akcionāru sapulci, kurā piedalītos visi akcionāri, kas izteiks tādu vēlmi, lai izlemtu jautājumu par to, kādai ir jābūt Olainfarm padomei. Mēs Olainfarm padomē nekad nebijām iebilduši, lai notiktu akcionāru ārkārtas sapulce pirmajā aprīlī. Tomēr, ja tā sapulce tiktu noturēta un valde to nebūtu atcēlusi, tad sapulces lēmumi būtu apstrīdami, jo tās sasaukšana notika ar procesuāliem pārkāpumiem un faktiski bija bez tiesiska pamata. Tikai tāpēc, lai nerastos haoss un neizveidotos juridiski neprecīza situācija, valde izšķīrās par lēmumu sapulci atsaukt. Te ir jāatgādina, ka kompānija Olmafarm, kurai pieder 42,5% Olainfarm akciju, nebija vispār lūgusi sasaukt sapulci. Viņu aicinājums publiskajā telpā nākt uz pirmā aprīļa sapulci parādījās tikai pagājušajā nedēļā.Diskusija par rakstu (0)
Komentē šo rakstu
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tavs komentārs:

 Rādīt aizvērtās ziņas
 Rādīt visu saturu
 Krāsaini attēli
 Rādīt reklāmu
Manu ziņu portfelis
Neesi pievienojis savas ziņas.
TOP3 ziņas
Vairāk

Ekonomika.lv ziņas
Jaunākie komentāri
Reklāma
Mediju apskats